490 balsis


Balsošana noslēgusies

Lapene pie Bilskas ezera

 • 6013.70
 • Bilskas pagasts
 • Uģis Skujiņš
449 balsis


Balsošana noslēgusies

Ūdens apgādes uzlabošana Palsmanes kapsētā

 • 8967.79
 • Palsmanes pagasts
 • Biedrība “Spēkavots”
426 balsis


Balsošana noslēgusies

Āra trenažieri Trapenes pagastā

 • 8970.00
 • Trapenes pagasts
 • Laura Vāciete
387 balsis


Balsošana noslēgusies

168 balsis


Balsošana noslēgusies

Jaunā parka teritorijas labiekārtošana

 • 8019.69
 • Smiltenes pilsēta
 • Liene Brolīte
164 balsis


Balsošana noslēgusies

Peldvietas izveide Jeberlejā

 • 1997.83
 • Blomes pagasts
 • Biedrība "GaisMA tunelī"
158 balsis


Balsošana noslēgusies

Egļukalna atpūtas vietas labiekārtošana Gaujienā

 • 4573.80
 • Gaujienas pagasts
 • Anete Esmeralda Aizupiete
148 balsis


Balsošana noslēgusies

Drustu Tautas nama kāpņu platformas atjaunošana

 • 8008.43
 • Drustu pagasts
 • Rudīte Duļķe
41 balsis


Balsošana noslēgusies

Ugunskura vietas izveidošana Līgo kalnā

 • 8679.00
 • Brantu un Smiltenes pagasts
 • Biedrība "GaisMA tunelī"
37 balsis


Balsošana noslēgusies

Gundegu paradīze

 • 9000.00
 • Drustu pagasts
 • Inga Pisukova
23 balsis


Balsošana noslēgusies