Smiltenes novada pašvaldība

Dārza iela 3, Smiltene, Smiltenes novada pašvaldība, LV-4729

Kontaktpersona: Attīstības un projektu nodaļas vadītāja Ieva Dille

Tālrunis: 64707571

E-pasts: [email protected]