Ūdens apgādes uzlabošana Palsmanes kapsētā

  • 8967.79
  • Palsmanes pagasts
  • Biedrība “Spēkavots”

Projekta ietvaros ir paredzēts ierīkot divus ūdens ņemšanas brīvkrānus Palsmanes kapsētā. Akā tiks ievietots sūknis, ierīkots ūdensvads 180 m no akas līdz ūdens ņemšanas vietām kapsētas teritorijā un uzstādīti 2 pīlāri (brīvkrāni). Palsmanes kapsētas platība ir 7 ha. Pašlaik kapsētā ir 3 trīs akas. Divās akās sezonā darbojās ūdens sūkņi, bet vienā ūdens tiek pacelts manuāli. Ņemot vērā kapsētas teritorijas platību un esošo aku noslodzi,  būtu nepieciešams uzlabot ūdens apgādi un ierīkot papildus ūdens ņemšanas brīvkrānus.