Trotuāra izbūve Trapenes pagastā

  • 5000.00
  • Trapenes pagasts
  • Jānis Šepters

Projekta ietvaros tiks veikta trotuāra izbūve Trapenes pagasta Bormaņmuižas parkā, nomainot vecās flīzes, kas pašreiz pilda trotuāra funkciju, bet ir pārāk šauras un arī nelīdzenas.

Projekta mērķis ir nodrošināt drošu pārvietošanos cilvēkiem ar pārvietošanās palīgierīcēm vai ierobežotu mobilitāti.

Uz doto brīdi iziet caur parku ar bērnu ratiem vai izbraukt ar ratiņkrēslu ir gandrīz neiespējami; ar velosipēdu to paveikt ir sarežģīti, jo betona plāksnes, pirmkārt, ir ļoti šaurā segumā, otrkārt, ir ļoti nelīdzenā segumā. Trapenes ciemā atrodas sociālās aprūpes centrs ar apmēram 60 klientiem, no kuriem liela daļa spēj pārvietoties tikai ratiņkrēslā un šī parka daļa viņiem ir nepieejama. Līdzīgi ir arī vecākiem ar bērnu ratiņiem – esošo plākšņu segums ir pārāk šaurs un ļoti nelīdzens. Arī vietējiem senioriem šī nav droša pastaigu vieta, līdz ar ko, viņi izvairās no pārvietošanās šajā posmā. Trotuāra izbūve uzlabos vides kvalitāti un pieejamību.

197 balsis


Balsošana noslēgusies

Pielikumi