Parka teritorijas labiekārtošana Variņu pagastā

  • 4997.04
  • Variņu pagasts
  • Variņu pamatskolas attīstības un atbalsta biedrība

Jau vairākus gadus Variņu pagasta Parka teritorija tiek labiekārtota – ierīkots apgaismojums, ierīkotas taciņas, parka teritorija tiek sakopta.

Turpinot parka labiekārtošanu, lai iedzīvotājiem un pagasta viesiem šo teritoriju padarītu vēl pievilcīgāku un būtu kur pastaigas laikā atpūsties nepieciešams ierīkot soliņus un atkritumu tvertnes.

Daudzi pagasta iedzīvotāji un viesi parku izmanto pastaigām un atpūtai, soliņi būtu labs risinājums parka pilnveidei un apkārtējās vides sakārtošanai. Tas iedzīvotājiem radītu iespēju iziet dabā, baudīt ainavu, atpūsties.

117 balsis


Balsošana noslēgusies

Pielikumi