Jaunā parka teritorijas labiekārtošana

  • 8019.69
  • Smiltenes pilsēta
  • Liene Brolīte

Projekta mērķis ir veikt labiekārtošanas darbus Jaunā parka teritorijā, kas ir publiska dabas un apstādījumu teritorija, kas pieejama ikvienam iedzīvotājam. Parks iekļaujas Vecā parka, Vidusezera un Pils ielas 9  kvartālā attīstības stratēģijas kompleksā. Parka teritorijā esošie celiņi un kāpnes ir ļoti sliktā stāvoklī. Teritorijā esošie celiņi ir bez seguma, vietām saglabājušās sadrupušas betona flīzes, līdz ar to projekta ietvaros plānots ierīkot 200 m garu un 2 m platu blietētu šķembu seguma taciņu kā arī uzstādīt atkrituma urnas, lai sāktu veidot teritoriju kā atpūtas vietu, kas iekļauj iespējas gan aktīva dzīvesveida piekritējiem, gan miera un dabas harmonijas baudītājiem, gan vietējiem iedzīvotājiem, gan tūristiem, veidojot drošu vidi ģimenēm ar bērniem un senioriem.