Gundegu paradīze

  • 9000.00
  • Drustu pagasts
  • Inga Pisukova

Projekta mērķis ir izveidot dīķi pašvaldības īpašuma  (42480070342) esošajā pārpurvojušā pļavas daļā Drustos, lai veidotu skaisti sakārtotu vidi, kur būtu iespējams tikt pie ūdens, kā arī atpūsties un pulcēties. Šobrīd šajā dārziņu rajonā nav tādas vietas. Vieta atrodas Drustu centra teritorijā, bet tomēr ir “nost no acīm”, kas rada privātuma sajūtu atpūsties gribētājiem. Dīķa izmērs plānots ne lielāks kā 0,1 ha. Projekta ietvaros plānots izveidot ne tikai dīķi, bet arī laipu un divus soliņus. 

23 balsis


Balsošana noslēgusies

Pielikumi