Estrādei Gaujienā būt! Estrādes grīdas atjaunošana Gaujienas pagasta estrādē "Egļukalni"

  • 5000.00
  • Gaujienas pagasts
  • Elga Rācene

Projekta mērķis ir no jauna ieklāt estrādes grīdu, lai Gaujienas estrādē atkal varētu pulcēties dažādu jomu aktīvisti.

Estrāde atrodas skaistā vietā, Gaujas krastā, Ziemeļgaujas aizsargājamo ainavu apvidū, tajā pašā laikā – tā ir arī applūstošu palienu pļavu teritorija un tās ekspluatāciju ietekmē plūdi un lietus ūdeņi, kas tek pa nogāzi.  Lai estrādes grīda netiktu bojāta notekūdeņu un applūstošās Gaujas ietekmē, nepieciešams izveidot klājumu ar stingri blietētu šķembu un atsiju maisījumu, bet virskārtā uzlikt bruģi. Tā kā ir labi saglabājusies betona apmale,  tad grīda tiks ieklāta norobežotā laukumā. Projektā mēs izmantosim lietoto bruģi no Smiltenes novadā izveidotās krātuves.

Pirmo Egļukalna estrādes būvniecības projektu īstenoja 1987.gadā. 2010. gadā tika veikti estrādes rekonstrukcijas darbi, tajā skaitā nomainītas arī grīdas. Neveiksmīga materiāla izvēles un tā apstrādes rezultātā,  2017.gadā uz estrādes tika nodancota pēdējā balle, kur grīda jau bija izpuvusi un salūzusi.  Kopš 2017.gada estrāde stāv neapdzīvota, aizaugusi, nepievilcīga, pat degradējoša. 2022. gada pavasarī 47 Gaujienieši vienojās estrādes sakopšanas talkā un sakopa teritoriju, salaboja izdrupušos bruģa celiņus, izravēja gadiem ieaugušās nezāles ar cerību, ka drīz varēs svinēt svētkus uz estrādes.

Projekta rezultātā tiktu iekārtota estrāde kā skaista atpūtas vieta kultūras pasākumu norisei un citiem mākslas veidiem, tiktu radīta iespēja attīstīt tūrismu, tiktu nodrošināta estrādes telpu un apkārtnes izmantošana gan ziemā, gan vasarā. Estrādes grīdas ielikšana mainīs pašreizējo estrādes nomales stāvokli uz iespējami apdzīvotu, no degradētas uz sakoptu. Tā būtu  dāvana visiem kultūras un skaistuma mīļotājiem - gaujieniešiem un viesiem uz estrādes 35 gadu jubileju!

 

255 balsis


Balsošana noslēgusies

Pielikumi