Egļukalna atpūtas vietas labiekārtošana Gaujienā

  • 4573.80
  • Gaujienas pagasts
  • Anete Esmeralda Aizupiete

Projekta ietvaros plānots labiekārtot atpūtas vietu pie Gaujas upes gaujieniešiem, laivotājiem, Egļukalna estrādes pasākumu apmeklētājiem un citiem Gaujienas ciema viesiem. Estrādes teritorija gan vietējiem iedzīvotājiem, gan Gaujienas viesiem ir ļoti iemīļota un bieži apmeklēta vieta. Lai Gaujiena būtu vēl iecienītāks un biežāk izvēlēts galamērķis, projekta ietvaros plānots uzlabot teritoriju starp Egļukalna estrādi un pludmali, papildinot to ar ģērbtuvēm, galdiem ar soliem un jumtu, atsevišķiem soliņiem pie pašas Gaujas, malkas glabāšanas novietni un atkritumu groziem.