Drustu Tautas nama kāpņu platformas atjaunošana

  • 8008.43
  • Drustu pagasts
  • Rudīte Duļķe

Projekta mērķis ir atjaunot bruģēto  kāpņu daļu un platformu pie galvenās ieejas Drustu Tautas namā un bibliotēkā no ēkas fasādes puses, uzlabojot piekļūstamības iespējas un atrisinot savainošanās riskus. Ikdienā kāpnes tiek regulāri izmantotas gan apmeklējot Drustu pagasta bibliotēku, gan iepazīstoties ar pasākumu plānu un afišām pie Tautas nama, gan apmeklējot Tautas nama pasākumus. Bruģa deformācijas ietekmē ne reizi vien ir radusies paklupšanas situācija. Īpaši aktuāli tas ir apledojuma laikā. Atjaunojot kāpnes, iedzīvotāji iegūs ne tikai par vienu sakoptu un atjaunotu vietu vairāk, bet būs atrisināts arī jautājums par drošību