Āra trenažieri Trapenes pagastā

  • 8970.00
  • Trapenes pagasts
  • Laura Vāciete

Projekta ideja ir izveidot āra trenažieru laukumu Trapenes pagasta sporta bāzes teritorijā, lai dotu iespēju Trapenes pagasta iedzīvotājiem piekopt aktīvāku dzīvesveidu.

Teritorijā ir uzstādīti  gaismekļi, kas dos iespēju arī  izmantot āra trenažierus diennakts tumšajā periodā. Āra trenažieri būs piemēroti dažādām vecuma grupām, tai skaitā, jauniešiem un senioriem. Tie būs daudzveidīgi un nodarbinās atšķirīgas muskuļu grupas. Katru trenažieri varēs vienlaicīgi izmantot divi cilvēki. Šāda āra trenažiera laukuma izveide veicinās arī vietējo iedzīvotāju aktivitātes svaigā gaisā un sakārtotas vides veidošanu Trapenes pagastā.