Āra trenažieri Trapenes pagastā

  • 5000.00
  • Trapenes pagasts
  • Dzintars Peipāns

Projekta mērķis ir nodrošināt iedzīvotājiem iespēju neierobežoti nodarboties ar fiziskajām āra aktivitātēm, kas veicinās pagasta un novada iedzīvotāju fizisko veselību, un rosinās izpratni par sportisko aktivitāšu lietderību.

Āra trenažieru laukuma izveide Trapenes pagastā - pļavā starp Trapenes sākumskolu un muzeju "Vairogos", sniegs iespēju uzlabot bērnu, jauniešu un vecāku cilvēku veselības stāvokli un uzturēt to, darbojoties uz tādiem ielu vingrošanas elementiem kā sānu un gurnu trenažieris, ritenis un steperis, slēpošanas trenažieris.

Ņemot vērā cilvēku mazkustīgo dzīves veidu un daudzās saslimšanas, āra trenažieri būtu lieliska iespēja nodarboties ar savas veselības uzlabošanu.