Apes pilsētas laukumu labiekārtošana

  • 4996.33
  • Apes pilsēta
  • Ilva Sāre

Apes pilsētas patieso identitāti, mazpilsētas īpašo šarmu veido tās iedzīvotāji, kuri šeit aug, skolojas, dzīvo, izjūt dzimtas un sakņu piederību, kuri kopj un veido savus dārzus un pagalmus un aktīvi iesaistās arī pilsētas labiekārtošanas darbos.

Šī projekta ietvaros vēlamies labiekārtot teritoriju Apes pilsētas sirdī Stacijas ielā. Centrālajā trijstūrī, izmantojot videi draudzīgus un Apes vēsturiskajam centram raksturīgus materiālus (bruģakmens), tiks radīta laikmetu, cilvēku un satikšanās vieta. Šajā laukumā perspektīvā tiks uzstādīts vēsturiskais Vietrādis Rīga-Tartu-Viļņa, kuram vairākus gadus līdzekļus ziedojuši cilvēki no visas Latvijas. Lai Vietrādis iekļautos vidē un būtu ērti pieejams, nepieciešams izveidot bruģētu laukumiņu, kas nodrošinās gan piekļuvi Vietrādim, gan arī veidos vienotu vizuālu koptēlu, raksturīgu Apei. 

Paralēli tiks papildināts arī blakus esošais, 2010. gadā ar vietējo iedzīvotāju iniciatīvu, sadarbībā ar biedrību “Apes attīstības atbalsta klubs” izveidotais pilsētas skvērs. Domājot par kopēju pilsētas centra tēlu, tur tiks atjaunotas dobes ar jauniem stādījumiem, uzstādīti soliņi, kas pievienos šarmu mazajam pilsētas centram un būs patīkama atpūtas vieta ģimenēm ar bērniem, mūsu ciemiņiem. 2023. gada pavasarī ar iedzīvotāju iniciatīvu tiks atjaunotas un rekonstruētas puķu un krūmu dobes, un tā būs mūsu visu dāvana savai pilsētai 95. dzimšanas dienā.