Aktīvās atpūtas stūrītis

  • 4981.81
  • Smiltenes pilsēta
  • Zane Ērgle-Mežule

Mērķis ir nodrošināt bērniem un jauniešiem dažādas, drošas, kvalitatīvas un saturīgas brīvā laika pavadīšanas iespējas.

Īstenojot projektu, plānots paplašināt un pilnveidot bērnu rotaļu laukumu Gaujas ielā 1, Smiltenē. Rotaļu laukuma iekārtu komplekss ietvers kvadrātformas platformu, trijstūrformas platformu, zviedru sienu, tērauda kāpnes, alpīnisma sienu, vertikāli novietotas, armētas virves ar piecstūra formas HPL kāpšanas platformām dažādos augstumos, slīpi novietotas paralēlās šļūkšanas caurules, rotaļu elementi "Lete", pie platformas novietots virvju rāpšanās elements, rotaļu elementi " Skaitīkļi". 

Ir pagājuši aptuveni 20 gadi kopš Smiltenes bērnu spēļu laukums un pamataprīkojums rotaļu laukumā ir saglabājies tas pats. Pavisam nedaudz jaunievedumus āra laukums ir piedzīvojis, tomēr lielākoties konstrukcijas ir fiziski novecojušas un savu laiku nokalpojušas, kas neatbilst mūsdienu prasībām. Publiskajos laukumos, kur parasti vienlaicīgi darbojas liels skaits bērnu, tajos uzstādītajām iekārtām ir jāiztur liela slodze, papildus iekārta samazinātu noslogojumu uz vienu iekārtu. Pareizi izveidots un daudzveidīgs rotaļu laukuma aprīkojums veicina bērnu fizisko un garīgo attīstību. Neviens vairs nešaubās, ka kvalitatīvs rotaļu laukums ir nozīmīgs, lai bērni kļūtu veselīgāki, draudzīgāki, radošāki, līdzcietīgāki. Ar rotaļu palīdzību bērni iepazīst paši sevi un pasauli apkārt, trenē fiziskās, emocionālās, sociālās, kognitīvās (izziņas) un radošās spējas.